Référence de EDVariables
EvalCode Method (varParent, subVarNameAsRef, code)
Référence de EDVariablesEDV.EDVInterfacesIClientEvalCode(IVariable, String, String)
EDVariables
Evalue du code contenant du script en utilisant comme référence (edvSender) varParent + subVarNameAsRef
Declaration Syntax
C#Visual BasicJScript
string EvalCode(
	IVariable varParent,
	string subVarNameAsRef,
	string code
)
Function EvalCode ( _
	varParent As IVariable, _
	subVarNameAsRef As String, _
	code As String _
) As String
function EvalCode(
	varParent : IVariable, 
	subVarNameAsRef : String, 
	code : String
) : String
Parameters
varParent (IVariable)

[Missing <param name="varParent"/> documentation for "M:EDV.EDVInterfaces.IClient.EvalCode(EDV.EDVInterfaces.IVariable,System.String,System.String)"]

subVarNameAsRef (String)

[Missing <param name="subVarNameAsRef"/> documentation for "M:EDV.EDVInterfaces.IClient.EvalCode(EDV.EDVInterfaces.IVariable,System.String,System.String)"]

code (String)

[Missing <param name="code"/> documentation for "M:EDV.EDVInterfaces.IClient.EvalCode(EDV.EDVInterfaces.IVariable,System.String,System.String)"]

Return Value

[Missing <returns> documentation for "M:EDV.EDVInterfaces.IClient.EvalCode(EDV.EDVInterfaces.IVariable,System.String,System.String)"]

Assembly: EDVInterfaces (Module: EDVInterfaces) Version: 1.0.0.99 (1.0.0.99)